Peyer Plakları

Sindirim sistemini korumak üzere özelleşmiş bağışıklık hücreleri içeren lenf düğümleridir. Her plak nodülden oluşur ve çıplak gözle görülebilir. İnsanda yaklaşık 30 adet Peyer plağı olduğu bilinmektedir.

Peyer plakları, ince bağırsağın ileum bölgesinde bulunan küçük lenfatik doku kitleleridir. Bir araya gelmiş lenfoid nodüller olarak da bilinir, bağırsak bakteri popülasyonlarını izleyerek ve bağırsaklardaki patojenik (zararlı) bakterilerin büyümesini önleyerek bağışıklık sisteminin önemli bir bölümünü oluştururlar. Özetle temel görevi bağırsak lümenindeki patojenlerin kontrol altında tutulmasını sağlamaktır.

Peyer plakları, bağ dokusu kapsülü ile çevrili olmadıkları için yapı olarak lenf düğümlerine benzerler, kabaca yumurta şekilli lenfatik doku nodülleridir. Bunlar, apendiks, bademcik ve lenfatik dokuları içeren lenfatik nodüller olarak bilinen kapsüllü olmayan bir lenfatik doku sınıfıdır.