Bağışıklık Sistemi

Lenf Sistemi Nedir?

Lenf sistemi kan dolaşımı sistemine benzer bir sistemdir. Lenf damarları bütün vücuda dağılmış durumdadır. Esas işlevi, hücrelerarası bölgede bulunan sıvı ve protein gibi molekülleri içine alıp kan dolaşımına taşımaktır. Normal koşullarda kapiler damarlardan dokulara geçen sıvı moleküller daha sonra toplardamarlara alınır. Ancak dokulara geçen maddelerin yaklaşık 1/10’i dokularda kalır ve lenf dolaşımına geçer. Lenf damarlarının tümü en sonunda ductus thoracicus adı verilen bir geniş boşlukta toplanır ve buradan da arter sistemine boşalır.

Herhangi bir yabancı madde ve mikroorganizmaya karşı korunmayı sağlamak amacıyla, lenf damarları boyunca çok sayıda lenf düğümleri bulunur. Bu lenf düğümlerin iç yapısı bir ağa benzer. Lenf damarları çok ince dalcıklara ayrılarak düğümün içine dağılır. Bu dalcıkların duvarlarında yabancıları yakalamakla görevli çeşitli hücreler bulunur. Bu hücrelerden önemli bir grubu lenfositler oluşturur. İçinde çok sayıda lenfosit ve diğer bazı lökositlerin yerleşmiş olduğu lenf düğümleri yalnız lenf damarları üzerinde bulunmaz. Boğaz (bademcikler), sindirim kanalı gibi yabancıların ulaşma riskinin yüksek olduğu bölgelerde ayrıca lenf düğümüne benzer organlar bulunur.