Fagositoz Nedir?

Bir hücrenin diğer bir hücre veya partikülü sitoplazması içine almasına "fagositoz", bunu yapan hücreye de fagosit denir. Fagositoz, bakteriyel enfeksiyonların erken evresinde bakterinin yayılımını sınırlamak ve enfeksiyonun ilerlemesini durdurmak bakımından önemlidir. Fagositozun şu dört kademeden meydana geldiği kabul edilmektedir:
  • Kemotaksis (Hücrenin olay bölgesine doğru hareket etmesine denir.)
  • Opsonizasyon (Hedef organizmanın işaretlenmesine denir.)
  • Yutma
  • Hücre içi öldürme.